Principis bàsics

1. La inscripció a la Carlinada és totalment voluntària i amb l’acceptació de les normes proposades per l’organització.
2. La inscripció a un dels dos bàndols de la Carlinada implica l’acceptació de la impossibilitat de canviar de bàndol un cop feta la inscripció.
3. La Carlinada és, per sobre de tot, una festa, i com a tal demanem als inscrits un comportament basat en el JOC NET en totes les competicions i/o proves. Qualsevol conducta no adient pot comportar l’expulsió de la persona afectada.
4. Es respectarà l’ordre de preferència de les inscripcions de les activitats, tot i que l’organització podria contactar amb alguna persona inscrita si es requereix.
5. Cada prova tindrà un jutge o àrbitre, que seran els encarregats de controlar el bon funcionament de l’activitat. El seu criteri és indiscutible.
6. El sistema de puntuació de cada prova serà informat a l’inici de cada activitat de manera clara i concreta.
7. L’organització es reserva el dret de qualsevol modificació de la festa, amb l’obligació d’informar-ne als afectats.
8. Cal realitzar inscripció prèvia a les activitats que ho requereixin.
9. A la Cronoescalada ciclista cal dur un telèfon mòbil i s’ha d’indicar el nº de telèfon en el moment de la inscripció, així com omplir el formulari d’autorització paterna (en el cas dels menors d’edat).
10. En cas que un menor d’edat vulgui participar als tornejos d’handbol, vòlei o bàsquet, caldrà presentar el formulari d’autorització del tutor o tutora legal.

Organitza:


 

Col·labora:

Avís legals, crèdits