Principis bàsics

1. La inscripció a la Carlinada és totalment voluntària i amb l’acceptació de les normes proposades per l’organització.
2. La inscripció a un dels dos bàndols de la Carlinada implica l’acceptació de la impossibilitat de canviar de bàndol un cop feta la inscripció.
3. La Carlinada és, per sobre de tot, una festa, i com a tal demanem als inscrits un comportament basat en el JOC NET en totes les competicions i/o proves. Qualsevol conducta no adient pot comportar l’expulsió de la persona afectada.
4. Es respectarà l’ordre de preferència de les inscripcions de les activitats, tot i que l’organització podria contactar amb alguna persona inscrita si es requereix.
5. Cada prova tindrà un jutge o àrbitre, que seran els encarregats de controlar el bon funcionament de l’activitat. El seu criteri és indiscutible.
6. El sistema de puntuació de cada prova serà informat a l’inici de cada activitat de manera clara i concreta.
7. L’organització es reserva el dret de qualsevol modificació de la festa, amb l’obligació d’informar-ne als afectats.

Organitza:


 

Avís legals, crèdits